Get Adobe Flash player

Pielgrzymka trzeźwościowa

4 sierpnia br. odbyła się tradycyjna Pielgrzymka Trzeźwościowa do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „RODZINA SZKOŁĄ TRZEŹWOŚCI".

Cześć pielgrzymów przeszła pieszo z kościoła pw. Ducha św. na Górę Chełmską. Przed uroczystą Eucharystią świadectwem z zebranymi podzielili się Dorota i Grzegorz Siek ze Słupska, od szesnastu lat w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

 
 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Bp Ordynariusz Edward Dajczak, który w homilii powiedział m. innymi: „Jeżeli Bóg będzie fundamentem rodziny, to mamy gwarancję na stworzenie domu, który będzie szkołą trzeźwości. W domu, gdzie miłość rodzicielska dodaje nadziei, godności człowieka, znajduje się klucz do zdrowego społeczeństwa”.

W pielgrzymce wzięło udział ok. pół tysiąca zrzeszonych w różnych ruchach i stowarzyszeniach trzeźwości, grupy AA oraz przedstawiciele kilku kół Towarzystwa im. św. Brata Alberta z terenu całej Polski.