Get Adobe Flash player

Pozdrowienia Papieża Franciszka do Rodziny Szensztackiej

Pozdrowienie Ojca Świętego Franciszka skierowane do Rodziny Szensztackiej z okazji setnej rocznicy Dzieła Szensztackiego.
Do Sióstr i Braci Ruchu Szensztackiego!
Papież Franciszek z wielką radością przyjął wiadomość, że w tych dniach w Szensztacie, w miejscu swego założenia i światowym centrum - międzynarodowy Ruch Szensztacki, uroczyście świętuje stulecie swego założenia. Z tej to okazji Ojciec Święty Franciszek zapewnia o duchowej bliskości i przesyła serdeczne pozdrowienia.
Działanie łaski Bożej tylko w jednym człowieku wystarczyło, aby w Kościele i w świecie dokonać wielkich rzeczy. Tego uczy nas historia skromnego Maryjnego Sanktuarium szensztackiego, które dało nazwę całemu Ruchowi. Przed stu laty, 18-go października 1914 r. młody Pallotyn Ks. Józef Kentenich, w cmentarnej kapliczce w Szensztacie przedstawia ofertę, ukazując swoim uczniom śmiały program.

Ta mała grupka chłopców pragnie skłonić Matkę Bożą, poprzez modlitwę, ofiary oraz dążenie do świętości, żeby z tej niepozornej kapliczki uczyniła miejsce łask. Zawierają z Maryją przymierze miłości, wybierają Ją na swoją Matkę i Wychowawczynię. Owo przymierze człowieka z Maryją, zostało, przez minione lata historii niesione i przykazywane dalej, jak w sztafecie. Wszyscy Ci, którzy wchodzą w to przymierze, są gotowi oddać wszystkie siły sprawie Bożej i w świetle wiary wspólnie troszczyć się o kształt przyszłości. Czynią to z przekonaniem, że Maryja dopomoże, by codzienne życie posiadało chrześcijańskie znamiona. Tak z małych początków wyrosła wielka wspólnota, w której miłosierny Bóg ciągle na nowo dokonuje swoich cudów. W tym przeświadczeniu, Ojciec Święty kieruje prośbę do wszystkich członków Ruchu, zadomo-wionych w "pięknym miejscu", które należy do Maryi, aby w swoich modlitwach pamiętali o następcy Piotra i wspierali Go swoim działaniem.
Złączony w miłości do Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu, papież Franciszek udziela wszystkim należącym do Rodziny Szensztackiej, a także ich bliskim i przyja-ciołom, jako zastaw niebieskich łask, swojego apostolskiego błogosławieństwa.

Watykan, dnia 7 października 2014
Pietro kardynał PAROLIN
Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości