Get Adobe Flash player

Błogosławionych Świąt

Drodzy Pielgrzymi!


W świętą noc Bożego Narodzenia Jezus przychodzi, aby na nowo napełnić nas swoją łaską i umacniać naszą miłość
i nasze codzienne życie.
Niech nowonarodzony Jezus wzmacnia, ochrania i rozdaje
w nas i poprzez nas, nadzieję, radość i wdzięczność, za wielkie dary ojcowskiej miłości Boga.
Niech w tych dniach towarzyszy nam adorowanie Boga Miłości złożonego w żłóbku, w spotkanym człowieku oraz obecnego
w wydarzeniach życia... Błogosławionego 2015 roku!

W Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej
otaczamy modlitwą –
ks. dr Kazimierz Klawczyński, kapelan sanktuarium,
s. Paulina Kopacz, przełożona na Górze Chełmskiej wraz z Siostrami