MIŁOSIERDZIE Z SANKTUARIUM

W środę 27 kwietnia, w drugą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II, do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej przybyła  70 osobowa grupa dzieci  wraz z wychowawcami i rodzicami z Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego „Radość życia" z Sandomierza, by wziąć udział (już po raz trzeci) w warsztatach ze świętym Janem Pawłem II. Tegoroczne warsztaty odbywały się pod hasłem : „Jan Paweł II – Apostoł Miłosierdzia”. Inspiracją tematu stał się trwający Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia oraz fakt, że sanktuarium na Górze Chełmskiej jest Bramą Miłosierdzia.
Symbolem, który towarzyszył  tegorocznym warsztatom  było serce, na którym stopniowo umieszczane były obrazki przedstawiające konkretne uczynki miłosierdzia.

Pojęcie miłosierdzia zostało przybliżone m.in. przez zaangażowanie dzieci  w przedstawienie krótkich inscenizacji na temat poszczególnych uczynków miłosierdzia, naukę piosenki o Miłosierdziu Bożym  z odpowiednimi gestami.
Na koniec  każde dziecko otrzymało serce. Pamiątka ta przypominać ma uczestnikom warsztatów uroczyste przejście przez Bramę Miłosierdzia, a także ma stać się inspiracją do naśladowania Jana Pawła II poprzez spełnianie poznanych uczynków miłosierdzia. Warsztaty zakończyły się mszą świętą w sanktuarium, w której dzieci brały żywy udział dając świadectwo wiary i miłości do Pana Boga. Całe spotkanie zwieńczone zostało uczczeniem relikwii św. Jana Pawła II, odśpiewaniem „Barki” oraz wspólnym zdjęciem. Do zobaczenia za rok usłyszeć można było z ust zadowolonych i wdzięcznych za wszystko dzieci. Warsztaty prowadziły siostry: s. M. Anna oraz s.M. Krzysztofa