Get Adobe Flash player

Czuwanie wielkopostne Rodziny Szensztackiej

Nie jestem językoznawcą, ale wiem, że częstym problemem w tłumaczeniach tekstów z innych języków jest brak odpowiedniego słowa na wyrażenie określonego zjawiska, stąd też np. przy lectio divina odnosimy się do oryginału greckiego Biblii, by zrozumieć pełniej istotę przekazu.
Nawiązuję do powyższej refleksji, by podkreślić idealne wręcz znaczenie słowa "czuwanie" w kontekście naszych szensztackich spotkań wielkopostnych i szerzej - naszego codziennego życia, przemienianego na "czuwanie" w wyniku różnorodnej formacji, której poddajemy się na drodze wspólnotowej Dzieła Szensztackiego.
Tegoroczne "czuwanie" wielkopostne oprócz znaczenia refleksyjnego miało kolejny raz ogromne znaczenie wspólnotowe.

Rozważania Drogi Krzyżowej Boga - Syna, przygotowane i prowadzone wokół Góry Chełmskiej przez Apostolat Matki Pielgrzymującej, pięknie podkreślały szensztackie środki formacyjne, które realizowane w codziennym życiu, prowadzą nas wąską ścieżką, po której podążamy śladami Chrystusa.
Opatrznościowym okazało się zaproszenie księdza dr Wojciecha Wójtowicza - rektora WSD w Koszalinie do wygłoszenia wykładu pt. „Maryja - ikona naszego Kościoła i światło dzieł apostolskich”,
Odniesienie tematu do przeżywanego obecnie 2017 roku, z jego niezwykle wymownymi rocznicami, było dla nas kolejnym potwierdzeniem niezwykłej roli Maryi w zbawczym dziele Jej Syna, którą Maryja realizuje w różnych ikonach swojego życia. Rocznice objawień, w których Matka Boża nawołuje do nawrócenia i podkreśla konsekwencje jego braku, powinny być dla nas przedmiotem pogłębionej refleksji i jeszcze intensywniejszych starań w kierunku wewnętrznej przemiany i apostolstwa.
Choć sam wykładowca nie chciał, by jego osobiste doświadczenie relacji z Matką Kościoła stały się głównym punktem jego prelekcji, to jednak w pamięci trwale zapadł, przedstawiony opis zdarzenia z 2 lutego , w Sanktuarium Skrzatuskim, kiedy to osobiste "przymierze" rektora z Matką Bolesną, okazało się wewnętrzną przemianą tak dalece głęboką, że odczuwaną przez "przypadkowo" spotkaną kobietę, która miała pragnienie wyspowiadania się u odpowiedniego księdza.
Budujące doświadczenie wspólnoty pojawia się w nas - członkach Związku Rodzin, szczególnie podczas spotkań wszystkich wspólnot Ruchu Szensztackiego. Wynika to z faktu kilkuletniego jakby odosobnienia rodzin związkowych, kiedy to w pierwszych dziewięciu latach byliśmy skupieni na formowaniu "zamkniętych" wspólnot kursowych od momentu zawiązania do złożenia poświęceń wieczystych. Obecnie jesteśmy w fazie rozwoju związkowych wspólnot okręgowych, których zadaniem jest aktywna współpraca z całym ruchem w diecezji. Podczas tegorocznego czuwania nasza Wspólnota Związkowa prowadziła adorację Najświętszego Sakramentu oraz przygotowała oprawę muzyczną liturgii Mszy Świętej, celebrowanej przez naszego protektora - bp. Pawła Cieślika.
Rodzinność całego Dzieła dopełnił solenizant dnia 4 marca - ks. Kazimierz Klawczyński, który sprawuje swoją duszpasterską opiekę w sposób niezwykle ciepły i ojcowski, w podziękowaniu za złożone życzenia przygotował dla wszystkich „kaziukową niespodziankę” - sercowe ciasteczka piernikowe.
Różnorodność formacji w Dziele Szensztackim stanowi ogromne bogactwo, z którego skorzystać może każdy wg własnych potrzeb i możliwości. Daje to poczucie ogromnej radości, gdy jesteśmy razem w swojej indywidualności na drodze do zbawienia.
Niech kolejne dni Wielkiego Postu, przeżywane w łączności z cierpiącym za nas Chrystusem i bolesną Matką, doprowadzą nas do radości odkrycia Pustego Grobu.

Maria Jankowska