Get Adobe Flash player

Rekolekcje Matek Szensztackich – Zakopane 28.06-1.07.2017

Myślą przewodnią naszych rekolekcji było tegoroczne duszpasterskie motto w Kościele "Idźcie i głoście". Uczestnictwo w nich wzbogaciło i umocniło nas duchowo. Codzienne rozważania Ewangelii, jak i codzienna msza święta przybliżały nas do głębszego poznania Słowa Bożego oraz umacniały naszą wiarę i ufność do Pana Boga.

Prowadzone przez Siostry warsztaty i konferencje, których tematem były trzy cnoty cechujące dobrego ewangelizatora: pokora, szacunek i umiejętność słuchania, pomogły nam lepiej poznać samą siebie. Wzbogaciły nas wiedzą jak sobie radzić z pychą, brakiem akceptacji i słuchaniem drugiego człowieka. Uzmysłowiły, że należy jeszcze więcej pracować nad sobą, aby móc swoją postawą ewangelizować drugiego człowieka.

Rekolekcje dały nam możliwość uwielbiania Boga na łonie natury, podziwiania piękna Jego dzieła. Czas wolny spędzałyśmy na pieszych wędrówkach górskich ciesząc się pięknem natury. Miałyśmy też sposobność zwiedzenia pięknych obiektów sakralnych takich jak Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, pustelnia św. Brata Alberta na Kalatówkach, Kościół na Bachledówce p.w. Matki Boskiej Jasnogórskiej, Kościół w Olczy p.w. Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik. Każdego dnia czułyśmy Boża Opatrzność. Dar otrzymany z tych rekolekcji to świadomość Bożej pomocy, którą doświadczamy na wyciągnięcie ręki.
Jesteśmy wdzięczne Siostrom za umocnienie duchowe i możliwość poznania unikalnej przyrody górskiej.
ps. Rekolekcje były też okazją do spotkania i poznania Pań z innych grup szensztackich w Polsce. Czas upływał nam w radosnej, przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Było również dużo śmiechu i zabawy
Dziękujemy.
Uczestniczki rekolekcji z Koszalina.

 zdjęcia