Get Adobe Flash player

Msza Św. Przymierza 18.11.2017 roku

sanktuarium na zewntrz2
Treść kazania, wygłoszonego przez ks. Kazimierza Klawczyńskiego podczas Mszy Św. Przymierza 18.11.2017 na Górze Chełmskiej:

 

Jan Paweł II, wracając pamięcią do tych początków, nawiązywał często do znaku, jakim jest chrzcielnica. Szczególną czcią otaczał tę w Wadowickim kościele. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979 wyznał: „Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi (…), na 50. rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra” (Wadowice, 7 czerwca 1979).

Drogie Siostry,
Czcigodne Matki Szensztackie,
Droga Rodzino Szensztacka i sympatycy naszego sanktuarium zebrani na dzisiejszej Mszy św. przymierza!

Przytoczyłem ten obszerny fragment z kazania św. Jana Pawła II, które wypowiedział 7 czerwca 1979 roku w Wadowicach całując po raz pierwszym jako papież chrzcielnicę, gdzie jako dziecko został włączony do wspólnoty Kościoła. Dzisiaj, 18 listopada 2017 r., w Roku Ojca Kentenicha wspominamy jego narodziny i jego chrzest. Przyszedł na świat 132 lata temu 16 listopada 1885 roku w Gymnich k. Kolonii jako syn 22 letniej Katarzyny Kentenich. Do chrztu św. małe dziecko 19 listopada zaniosła babcia Józefa Kentenicha Anna Maria Kentenich zd. Blatzheim, która zarazem była jego matką chrzestną. Ochrzczony został w kościele parafialnym pw. św. Kuniberta, świętego biskupa z Kolonii z VII wieku,  w Gymnich przez proboszcza ks. dziekana Johanna  Josefa von der Burg. Na chrzcie dziecko otrzymało imiona Piotr Józef.

Dzisiaj dziękujemy Bogu za te zbawcze wydarzenie, które stoi u początku drogi każdego chrześcijanina, również naszej. Ten chrzest, przyniósł małemu Józefowi nowe życie, życie które przekracza doczesność. Chrzest wszczepił go w Chrystusa, źródło nowego i niezniszczalnego życia. Od tego momentu Piotr Józef należał do Jezusa Chrystusa i przez Niego miał udział w Bogu Ojcu. Ochrzczony staje się bratem Jezusa Chrystusa i dzieckiem Boga Ojca i mieszkaniem Ducha Świętego. Te prawdy w pierwotnym Kościele, kiedy chrzest otrzymywali dorośli, wyrażała pięknie i radośnie wypowiadana przez nowo ochrzczonych po raz pierwszy modlitwa Pańska Ojcze nasz.

Te przepiękne i życiodajne łaski chrztu św. w sposób szczególny zaowocowały i wydały stokrotny plon w całym późniejszym życiu ojca Józefa Kentenicha. Znamy kolejny stacje jego życia, które prowadziły go kolejno przez Gymnich do Oberhausen, Ehrenbreistein, Limburga, Schoenstatt i dalej przez Dachau aż ku nowemu światu Ameryki Północnej i Południowej.

Po święceniach kapłańskich Opatrzność Boża postawi na jego drodze młodych ludzi, dla których duszpasterz i duchowy ojciec przygotuje program życia: Pod opieką Maryi chcemy się uczyć kształtowania w sobie mocnych, wolnych kapłańskich charakterów”.

W całej swojej misji życiowej, ojciec Józef Kentenich będzie starał się pomagać ludziom rozwijać życie na fundamentach wiary, której źródło w człowieku ma miejsce właśnie w dniu chrztu świętego. Od najmłodszych lat, odkryje sam, jak pomocna w tym procesie dojrzewania wiary w człowieku jest Maryja, Matka Zbawiciela. Przymierze miłości, stanie się wielkim odkryciem i doświadczeniem jego życia. W Argentynie ukazała się książka zatytułowana „Oni nazywają go Ojcem”. Bo rzeczywiście, stanie się jako ksiądz i duszpasterz ojcem w wierze dla wielu ludzi na całym świecie.

Ukochani,

Dzisiaj odmówimy również, w tym szczególnym dniu Roku Ojca Kentenicha przygotowaną na ten rok modlitwę.

Będą tam prośba: „Przedwieczny Ojcze, prosimy Cię, by Kościół włączył ojca Kentenicha w poczet świętych.”.

Niech ta szczera prośba, powtarzany w tym roku będzie naszym szczególnym darem dla naszego Ojca Założyciela w rocznicę jego urodzin i chrztu św. Amen

 

Kazanie do odsłuchania