Get Adobe Flash player

Skupienie adwentowe

P1400331
W sobotę 2 grudnia,
o godz. 14.30 Diecezjalna Rodzina Szensztacka zgromadziła się w  Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Koszalinie na skupieniu adwetowym. Szczególnym Gościem tego spotkania była Maryja – KRÓLOWA NOWEJ EWANGELIZACJI EUROPY w swoim pielgrzymującym wizerunku.

 

 

W programie był uwzględniony czas na refleksję na temat Auxiliaru oraz o Janie Pozzobonie, jako nowym ewangelizatorze; czas na posiłek i spotkanie; czas na adorację Najświętszego Sakramentu, okazja do Sakramentu Pokuty, Eucharystia, której przewodniczył  J. E. Ks. Bp Paweł Cieślik Protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce wraz z Ks. Prałatem Kazimierzem Klawczyńskim. Po Mszy świętej przejechaliśmy wszyscy do Sanktuarium Przymierza na Górę Chełmską, by tam odnowić nasze przymierze z Maryją i zawierzyć Jej  nowy rok pracy duchowej.

Z  Sanktuarium Przymierza  Królowa Nowej Ewangelizacji Europy wyruszyła do parafii naszej diecezji.

W skupieniu uczestniczyły rodziny i matki szensztackie oraz członkowie Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej z różnych parafii naszej diecezji.

 

 

Krótka refleksja państwa Joanny i Zbigniewa Chlebowskich ze Świdwina:
W dniu 2 grudnia 2017 r. w Centrum  Edukacyjno – Formacyjnym w Koszalinie  członkowie Rodziny Szensztackiej spotkali się na corocznym  skupieniu adwentowym .

Tematem przewodnim skupienia było przybycie do naszej Diecezji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Jej pielgrzymkowym wizerunku jako Królowej Nowej Ewangelizacji Europy zwanym        „Auxiliar”.

Do tematu wprowadzili nas s.M. Katarzyna  oraz ks. dr  Kazimierz  Klawczyński.  Dowiedzieliśmy się od nich, że obraz przybył do nas w ramach trzeciej pielgrzymki po Europie na dwa miesiące i będzie pielgrzymował po poszczególnych parafiach . Szczegółowo zostaliśmy zapoznani  z historią powstania obrazu, jego roli, jaką odegrał w dalekiej  Brazylii za pośrednictwem  Sługi Bożego Jana Luiza Pozzobona i jaką rolę odgrywa nadal za pośrednictwem Kapliczek Matki Bożej Pielgrzymującej.                                To dopiero unaoczniło nam, że jest to największe i najlepiej rozwijające się dzieło Nowej Ewangelizacji na świecie, obejmujące już kilka milionów rodzin różnych odłamów chrześcijaństwa na świecie i nie tylko.  

Następnie nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, w trakcie którego do nadchodzącego okresu Adwentu  przygotowały nas swoimi rozważaniami Rodziny Związkowe.

Eucharystia – centralny punkt naszego skupienia . Eucharystii przewodniczył ks . bp Paweł Cieślik – protektor Ruchu Szensztackiego w Polsce.

Przewodnim tematem wygłoszonej homilii było czuwanie. Człowiek czujny  żyje w sposób pełny i świadomy. Nie poddaje się zniechęceniu a jednocześnie ma w sobie pogodę ducha . Czuwanie to sedno Adwentu, to powinno być sedno całego naszego życia. Czuwać, aby nie przegapić nadchodzącego Chrystusa. A przychodzi On do każdej i każdego z nas. Szukajmy w tym Adwencie  Boga i pozwalajmy Mu nas znaleźć.

Zakończenie skupienia i rozesłanie nastąpiło na Górze Chełmskiej w Sanktuarium Przymierza, gdzie bardzo licznie dotarliśmy.

Państwo Wilczyńscy odczytali Akt zawierzenia przed Auxiliarem, a my wszyscy gromadnie to zawierzenie potwierdziliśmy.

Następnie ks. K. Klawczyński  pobłogosławił maleńkie kopie kapliczki,  które każdy z nas otrzymał  oraz złożył nam życzenia zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego i odnowieniu przymierza miłości z naszą Ukochaną Matką Bożą, każdy z nas udał się do swojego domu z radością w sercu oraz ze świadomością naszego czuwania , abyśmy nie byli zaskoczeni, gdy Pan przyjdzie powtórnie na ziemię, aby nas zbawić.

Czy będziemy na to przygotowani?!            

 

P1400314P1400316P1400317P1400321


P1400336P1400342