Get Adobe Flash player

Budowa czerwiec - lipiec 2015

Czerwiec-lipiec 2015

Obecnie na budowie, dokonano fundamentowania i powstają ściany (pierwszej części budynku). Budowa przebiega zgodnie z zamierzonym harmonogramem. Na ogrodzeniu został umieszczony przez Firmę budowlaną Pro-Bud duży (2mx15m) baner informujący o dotychczas wykonanych pracach jak również o planowanej inwestycji. Baner zawiera zdjęcia z wizualizacji poszczególnych pomieszczeń przyszłego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Cieszy się on dużą oglądalnością pielgrzymów i turystów zainteresowanych żywo powstającą budowlą. Spotykamy się z dużą życzliwością i ofiarnością pielgrzymów. Warto zaznaczyć, że w miesiącu czerwcu przybyło do nas na Górę Chełmską 59 grup zorganizowanych pielgrzymów w tym 2.117, a w miesiącu lipcu i sierpniu ok 6.254 osoby w grupach zorganizowanych, które oprowadzałyśmy przy sanktuarium. Kiedy dołączymy pielgrzymów indywidualnych liczba wzrasta, bowiem każdego dnia przybywają liczne rodziny, małżeństwa, młodzi ludzie odpoczywający w nadmorskich miejscowościach. To pokazuje, jak konieczna jest nasza inwestycja.

     

 

     

 

 

 

Lipiec 2015