Get Adobe Flash player

KAZANIA NA GÓRZE

Relacja wiary i rozumu - katecheza na Górze Chełmskiej

W ostatnią niedzielę października , po nabożeństwie różańcowym ks. dr Wojciech Wójtowicz wygłosił katechezę na temat : „ Relacja wiary i rozumu". Była to kolejna katecheza z cyklu projektu pastoralnego Kazania na Górze podjętego w Roku Wiary.
Ks. dr Wojciech Wójtowicz wykazał, że wiara nie stoi w opozycji do nauki ani też nauka do wiary.
Zachęcamy do odsłuchania całej konferencji.

Projekt pastoralny z cyklu Kazania na Górze

 Projekt pastoralny – Kazania na Górze

 

W niedzielę 28 lipca br. odbyło się już siódme spotkanie związane z Projektem pastoralnym – Kazania na Górze. Cykl katechez poruszających tematykę naszej relacji do Boga i życia wiarą na co dzień ma na celu pogłębienie naszego życia religijnego. Każdy z tematów porusza istotne problemy , stawia pytania i daje odpowiedzi aby w Roku Wiary spojrzeć głębiej na osobiste życie duchowe i zrozumieć bardziej naukę Kościoła.

 

Czytaj więcej...

Projekt pastoralny - KAZANIA NA GÓRZE...

Kazania_na_Grze

Przy Sanktuarium Przymierza rozpoczeliśmy w miesiącu styczniu 2013 r. nowy PROJEKT PASTORALNY – KAZANIA NA GÓRZE... Obejmuje on CYKL KATECHEZ dla DOROSŁYCH, pogłębiających w różnych aspektach tematykę wiary. Inicjatywa ta jest, między innymi, odpowiedzią na wskazania Ojca św. Benedykta XVI, które zawarte są w liście apostolskim na Rok Wiary - Porta fidei.

 

 Katechezy mają miejsce w każdą ostatnią niedzielę miesiąca,

 w ramach stałych nabożeństw (nieszpory, Gorzkie Żale, nabożeństwa maryjne)  

 o godz. 15.00. Najbliższa katecheza 28 lipca 2013 r.:
'Modlitwa – tęsknota człowieka wierzącego za Bogiem - ks. dr Radosław Suchorab.
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich pragnących umocnić swoją wiarę, poddać ją refleksji i podjąć z odwagą nową perspektywę życia wiarą, którą św. Paweł ujmuje słowami: «Wiara, która działa przez miłość» (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium myślenia i działania, które przemienia całe życie człowieka (por. Rz 12, 2; Kol 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Kor 5,17). [Por. Porta fidei 6].

 

Kapłanów głoszących katechezy, uczestników i wszystkich wspierający projekt 

oraz jego owoce, zawierzamy Królowej Przymierza w codziennej modlitwie

- Szensztackie Siostry Maryi 

 

Czytaj więcej...

Credo - moim wyznaniem wiary

W niedzielę 30 czerwca o godz. 15.00 podczas ostatniego nabożeństwa czerwcowego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu  katechez dla dorosłych „Kazania  na Górze”. Katechezę na temat: „Credo – moim wyznaniem wiary” wygłosił ks. dr Wojciech Parfianowicz.