Get Adobe Flash player

Ogłoszenia

Ogłoszenia bieżące - II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 08.04.2018
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699)
1. Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo ojców i matek oczekujących potomstwa. Po Mszy św. wystawienia Najśw. Sakramentu zakończone o godz. 15.00 nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia.
2. W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Na Msz św. o godz. 7.30 możliwość podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego.
3. W czwartek Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30, zakończona Godziną świętą.
4. Msze św. w naszym sanktuarium odprawiane są wg. następującego porządku:
- w niedzielę o godz. 12.00
- w poniedziałki o godz. 7.30
- w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00.
Przed Mszą św. jest okazja do skorzystania ze spowiedzi św.
5. Serdecznie zapraszamy na koncert związany z 100. rocznicą odzyskania niepodległości - Koncert Rzeczypospolitej Pieśni, który odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 18.00 w Koszalińskiej Filharmonii. Wystąpi orkiestra Słupska Sinfonietta pod dyrekcją Macieja Banachowskiego oraz chóry: Fantazja i Kantele a także soliści.
Cegiełki o wartości: 25,- zł oraz 40,- zł do nabycia od 4 kwietnia 2018 r. w:
• Filharmonia Koszalińska;
• Góra Chełmska;
• siostry - ul. Zielona 38;
• pod tel: 601 319 786

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstanie Pańskiego, 01.04.2018 (zdjęcia)
Alleluja! Jezus żyje! – tak woła dziś cały świat. W najradośniejszą uroczystość w roku liturgicznym, kiedy możemy świętować tajemnicę naszego odkupienia, prośmy o to by Pascha Jezusa stała się naszym doświadczeniem. Byśmy przechodzili od ciemności grzechu do światłości Chrystusa. Niech całe nasze życie będzie pragnieniem spotkania z nim w wiecznej chwale. Tego życzymy wszystkim nawiedzającym Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie i składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask od Zmartwychwstałego Pana!
1. Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo małych dzieci. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Nie będzie adoracji Najśw. Sakramentu po Mszy św.
2. W Poniedziałek Wielkanocny Msza św. o godz. 12.00. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia. Nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu i adoracji Najśw. Sakramentu po Mszy św.
3. Bieżący tydzień to okres oktawy Zmartwychwstania Pańskiego – czas poświęcony tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Przez cały tydzień do niedzieli włącznie zapraszamy na nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Ogłoszenia bieżące – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, 25.04.2018 (zdjęcia)

W Niedzielę Palmową jesteśmy razem z Jezusem, który na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. Uznajemy Go na naszego Pana i Króla, i razem ze wszystkim, którzy tak jak my wierzą w Niego, śpiewamy z radością „Hosanna”. Następnie idziemy wraz z Jezusem do Ogrójca i na Kalwarię, aby towarzyszyć Mu w Jego męce i być przy Jego śmierci na krzyżu. Prosimy Pana Jezusa, aby dał nam siłę do pójścia z Nim.

1. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie Żale z ostatnim kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
2. W sanktuarium w Wielki Czwartek o godz. 17.00 celebrowana będzie Msza Święta Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy świętej uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy w kaplicy w domu sióstr.
3. Liturgia Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę nie będą sprawowane w sanktuarium.
4. W Wielki Piątek o godz. 14.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończone o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, która rozpocznie nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
5. Uroczysta Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego zostanie odprawiona w Niedzielę Wielkanocną o godz. 12.00. i rozpocznie się uroczystą procesją. Dzieci prosimy o przyniesienie dzwoneczków. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - V Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu, 18.03.2018


1. W dniu dzisiejszym przypadają imieniny biskupa naszej diecezji Edwarda Dajczaka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
2. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja zakończona o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
3. W poniedziałek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
4. W czwartek wystawienie Najśw. Sakramentu o godz.15.00 i adoracja zakończona o godz. 16.30 Godziną świętą.
5. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Początek Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 u stóp Góry Chełmskiej. Przy bardzo złej pogodzie w sanktuarium. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
6. W przyszłą Niedzielę Palmową Męki Pańskiej rozpoczniemy Wielki Tydzień. Liturgia rozpocznie się poświęceniem palm i procesją do sanktuarium.
7. Msze św. w naszym sanktuarium odprawiane są wg. następującego porządku:
- w niedzielę o godz. 12.00
- w poniedziałki o godz. 7.30
- w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00.
Przed Mszą św. jest okazja do skorzystania ze spowiedzi św.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia bieżące - IV Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu, 11.03.2018

Od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejsza niedziela nazywana jest Laetare: „Raduj się, Jerozolimo, * zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. * Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, * weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociech.” Już wkrótce radować się będziemy zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Miłosierdziu Bożemu oddajmy to wszystko, co przeszkadza nam jeszcze w dostrzeżeniu Bożego działania w naszym życiu.

1. Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo ojców i matek oczekujących potomstwa. Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja zakończona o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwem Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy!
2. W czwartek wystawienie Najśw. Sakramentu o godz.15.00 i adoracja zakończona o godz. 16.30 Godziną świętą.
3. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Początek Drogi Krzyżowej o godz. 16.30 u stóp Góry Chełmskiej. Przy bardzo złej pogodzie w sanktuarium. Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. Msze św. w naszym sanktuarium odprawiane są wg. następującego porządku:
- w niedzielę o godz. 12.00
- w poniedziałki o godz. 7.30
- w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.00.
Przed Mszą św. jest okazja do skorzystania ze spowiedzi św.

Czytaj więcej...