Get Adobe Flash player

Rekolekcje dla rodzin w Bydgoszczy

W dniach od 2 do 6 sierpnia 2015 roku rodziny z naszej diecezji przeżywały swoje rekolekcje przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy. Mottem przewodnim była perykopa zaczerpnięta z Ewangelii św. Jana: „…wytrwajcie w miłości Mojej”. W poszczególnych dniach rekolekcji małżonkowie mieli możliwość zweryfikowania swoich więzi z Bogiem, pomiędzy sobą a także ze swoimi dziećmi. Próbowaliśmy sobie również na nowo uświadomić jaką cenną pomoc w pielęgnowaniu więzi pełni Matka Boża w naszym życiu, z którą zawieramy przymierze miłości. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali nam na wielorakie sposoby, byśmy ten czas mogli przeżyć bezpiecznie, w pełni zawierzając się prowadzeniu Bożemu.
Szczególne podziękowania ks. dr Eugeniuszowi Ploch i s.M.Oldze za miłą i dobrą współpracę.
s.M.Krzysztofa

„Kilka dni temu, razem z mężem po raz pierwszy przeżywaliśmy rekolekcje dla rodzin. Był to cudowny czas wyciszenia, skupienia i zasłuchania sie w Boga. Dzięki tym rekolekcjom zrozumieliśmy, jak niewiele jest nam potrzebne do szczęścia. Dostrzegliśmy, że Bóg jest realny na co dzień w naszym życiu.. Nauczyliśmy się również, że w życiu trudno jest nie błądzić, ale droga do Boga prowadzi nas przez Maryję. Podczas tych rekolekcji otrzymaliśmy również możliwość dialogu małżeńskiego i to był dla nas Boży Dar. Poprzez codzienną modlitwę chcemy spotykać się z Bogiem, umacniać i pogłębiać z Nim więź.
Wzruszyła mnie bardzo tajemnica Eucharystii na podstawie objawień Cataliny Rivas (spektakl, który mogliśmy wspólnie obejrzeć). Jest to dla mnie głębokie doświadczenie duchowe.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach, że byli dla nas żywym obrazem miłości. dziękujemy Siostrom...Krzysztofie i Oldze, Księdzu Eugeniuszowi za trud i poświęcenie w głoszeniu tych
rekolekcji. Dziękujemy tym wszystkim, których nie wymieniliśmy, a bez których nie dalibyśmy rady.”

Kasia i Darek z Miastka


„Na rekolekcje przyjechaliśmy z dwoma wnukami (Adaś lat 11 i Ignaś lat 9). Równocześnie z nami przyjechali teściowie syna Krystyna i Eugeniusz Zielińscy. Były to nasze kolejne rekolekcje, może nawet już 10-te. Z pełnym zaufaniem oddaliśmy się do dyspozycji Matce Trzykroć Przedziwnej. Tematyka rekolekcji była nam bardzo bliska. Przekonaliśmy się, że po 48 latach małżeństwa nadal musimy pracować nad budowaniem więzi małżeńskiej i rodzinnej. Przypomnieliśmy sobie, że z chwilą zawarcia małżeństwa zaprosiliśmy do wspólnego życia Jezusa i On stale nad nami czuwa, a my winniśmy zwracać się do Niego w każdej trudnej sprawie. Odczuliśmy potrzebę częstego spotkania z Bogiem poprzez Eucharystię. Wyświetlony film o Eucharystii zobrazował i uświadomił, że nic nie możemy zrobić bez Boga. On nam daje siłę miłości w walce z wszelkimi przeciwnościami. Dzięki Niemu nigdy nie będziemy sami.
Postanowiliśmy dodawać do Skarbca Łask nasze inicjatywy, trudności i cierpienia.
Atmosfera na rekolekcjach, jaką stworzyły Siostry i Ksiądz, była wspaniała. Wszyscy czuliśmy się jak w wielkiej rodzinie. Odczuwało się, że jesteśmy sobie bliscy, chociaż większość poznaliśmy dopiero na rekolekcjach.”
Dziękujemy bardzo za możliwość wspólnego spotkania
Anna i Jan Koralewscy ze Słupska
„Wytrwajcie w miłości mojej” – to hasło rekolekcji, które przeżywaliśmy jako małżeństwa i rodziny przy sanktuarium Zawierzenia w Bydgoszczy. W tym czasie Chrystus zapraszał nas do trwania w Jego miłości, które jest możliwe dlatego, że On pierwszy nas umiłował. Każdy z nas mógł odkryć na nowo, że jest kochany i niepowtarzalny. A trwanie w miłości Jezusa jest możliwe ze względu na Jego wybór. I za ten wybór jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni. Za każdy dzień rekolekcji, za każdego człowieka postawionego na naszej drodze w tym czasie, za dobroć, serdeczność i lepsze, głębsze poznanie siebie. Za ponowne odkrycie Maryi w naszym życiu i dar przymierza miłości. Wreszcie za możliwość przeżywania wspólnie Eucharystii, adorację z całą naszą rodziną i za każdą chwilę modlitwy.
Jola i Zdzisiek

"Wytrwajcie w miłości mojej"
"Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej , która nie tylko łączy w jedno ciało , ale prowadzi do tego , by było tylko jedno serce i jedna dusza" (Ojciec święty Jan Paweł II).
Ten czas rekolekcji pomógł nam w odkrywaniu prawdziwej miłości , która daje prawdziwą radość życia. Na chwilę mogliśmy się zatrzymać w tym pędzie codziennych spraw , by umocnić naszą małżeńską więź. Wspólne rozmowy, uśmiech, dobre słowo, czy zwyczajne bycie ze sobą przybliżyły nas jeszcze bardziej do siebie.
Jednakże doskonale o tym wiemy , że nic by się nie odbyło bez pomocy Boga. To on daje nam wiarę i siłę na każdy dzień naszego bycia ze sobą. On nas umacnia i strzeże.
To Bogu i jego Matce powierzamy i ofiarowujemy swoją rodzinę.
DAREK i IWONA