Get Adobe Flash player

Mija rok - ożyły wspomnienia

W niedzielę 17 czerwca 2012 roku Parafia Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Jastrowiu przeżywała doniosłą uroczystość poświęcenia się w Przymierzu Miłości Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej kolejnych 4 matek oraz założeniem w 12 mieszkaniach Sanktuariów Domowych. Jako członkowie Ruchu Szensztackiego dzielimy się tą wielką radością, że w dniach obchodów 40 rocznicy powstania Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej nasza parafia mogła podarować Kościołowi odnowione serca matek, które pragną żyć zgodnie z ideałem kobiety, jaki ukazała nam Maryja.

Na początku chcemy przybliżyć krótko historię Ruchu Szensztackiego w Jastrowiu.
W 1985 roku Bóg w Swojej Opatrzności posłużył się s.M. Celiną z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi i ówczesnym Proboszczem ks. Kanonikiem Władysławem Deryngiem, który wśród wielu inicjatyw w służbie naszej parafii zaangażował się w powstanie Ruchu Szensztackiego. Po trzyletnim przygotowaniu rodzin 28 lutego 1988 roku w Sanktuarium Wierności w Świdrze k. Warszawy trzy rodziny zawarły Przymierze Miłości. W kolejnych latach Przymierze Miłości zawarło siedem rodzin. W Jastrowiu zostało poświęconych dziewięć Sanktuariów Domowych. Rodziny spotykają się 1x w miesiącu na swoich formacyjnych spotkaniach, które prowadzą Siostry Szensztackie z Koszalina.

Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej.
W 2006 r. O. Wojciech Groch z Instytutu Ojców Szensztackich głosił u nas rekolekcje adwentowe. Zapoznał wiernych z ideą pielgrzymowania Obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Wspomniał o Joao Luiz Posobn - Brazylijczyku, który zainicjował apostolat Matki Bożej. Rekolekcjonista prosił nas: „ otwórzcie swoje serca. Otwórzcie drzwi dla Maryi. Przyjmijcie Ją do swoich domów”. Wierni w odpowiedzi na prośbę O. Wojciecha utworzyli w Jastrowiu trzy Kręgi Matki Bożej Pielgrzymującej.
Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej jest wyrosłą z potrzeb czasu metodą pastoralną, włączoną w duszpasterstwo Kościoła i obejmującą całe życie współczesnych ludzi. Poprzez wędrowanie obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztat, można doświadczyć rzeczywistości sceny Nawiedzenia.
Kilka Pań z Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej zaczęło również uczestniczyć w spotkaniach, które prowadzi Siostra dla rodzin. W czasie tych spotkań formacyjnych dla rodzin miały możliwość poznania bliżej duchowości Ruchu Szensztackiego i nauki Założyciela ks. Józefa Kentenicha.
Ruch Szensztacki obecnie, duchowo przygotowuje się do jubileuszu 100 lecia powstania, który obchodzić będziemy w 2014 r. W to jubileuszowe przygotowanie wpisał się także jubileusz naszej diecezji - 40 lecia.
Duchowe przygotowania do obu jubileuszy obudziły pragnienie - wśród matek - związania się z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną w Przymierzu Miłości. W ten sposób matki chciały stać się duchowym darem dla diecezji podejmując pracę nad sobą i nad urzeczywistnianiem ideału kobiety.
Ks. Proboszcz Stanisław Łącki, który także w tym roku obchodził swój jubileusz 25 lecia kapłaństwa pomysł zaakceptował. Data zawarcia Przymierza Miłości w Sanktuarium Przymierza na Górze Chełmskiej została ustalona na dzień 18 maja 2012 r. a poświęcenie Sanktuariów Domowych w Kościele pw. Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Jastrowiu na dzień 17 czerwca 2012 roku. Opatrzność Boża okazała się tu bardzo precyzyjna w swoich planach, bowiem właśnie na ten dzień zostały wyznaczone główne uroczystości jubileuszowe w Koszalinie. Nie przeszkadzało nam to zupełnie, była to dla nas odpowiedź ze strony nieba, że dar nasz został przyjęty. Bezpośrednio przed uroczystościami na Stadionie „Gwardii” w Koszalinie pojechaliśmy z całą pielgrzymką z Jastrowia do Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej, by tam siedem matek mogło uroczyście zawrzeć Przymierze Miłości, jako Współpracowniczki Szensztackiej Ligii Matek. Uroczystości przewodniczył ks. Proboszcz Stanisław Łącki.

 

 

A później wraz z całą diecezją świętowaliśmy na Stadionie.
Kolejnym krokiem na drodze świętowania jubileuszu był dzień 17 czerwca 2012 r. w Kościele pw. Najświętszej Mari Panny Królowej Polski w Jastrowiu. Do naszej parafii przyjechała s.M. Eligia z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi z Góry Chełmskiej. Siostra przywiozła ze sobą także relikwie bł. Jana Pawła II, które, na co dzień znajdują się w Sanktuarium Przymierza. Tego dnia podczas Mszy św. Ks. Proboszcz Stanisław Łącki poświęcił 12 Sanktuariów Domowych a 4 kobiety, które ze względu na stan zdrowia nie mogły pojechać do Koszalina zawarły Przymierze Miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną, jako Współpracowniczki Szensztackiej Ligi Matek.
12 poświęconych Sanktuariów Domowych oraz zawarte Przymierza Miłości przez 11 Matek to szczególny dar dla naszej diecezji na jubileusz 40-lecia.
Podczas wszystkich Mszy św. w naszej parafii Siostra wyjaśniała wiernym, czym jest Przymierze Miłości i co to jest Sanktuarium Domowe oraz zapoznała wiernych z podstawowymi założeniami Ruchu Szensztackiego.
Podkreśliła, że zawarte Przymierza Miłości to wielki dar dla całego Kościoła, Diecezji i dla całej parafii, ponieważ w sercach tych matek na nowo zajaśniało pragnienie bycia prawdziwą Matką, kobietą, a odnowiona kobieta staje się darem dla Kościoła, szczególnie zaś darem dla Kościoła parafialnego. Przymierze Miłości, najprościej mówiąc to umowa o miłość. A więc została zawarta przez matki umowa o miłość. Te matki obdarzą Maryję swoją miłością a w zamian za to, Maryja obdarzy ich Swoją Miłością, a jedyną Miłością Maryi jest jej Syn - Jezus Chrystus. A wiec Maryja obdarzy ich Swoim Synem. Ta umowa o miłość to nic innego jak świadome i dobrowolne podjecie współpracy z Łaska Bożą.
Założone w 12 domach Sanktuaria Domowe to wyjątkowy dar także dla parafii. Przez Akt poświęcenia Sanktuariów Domowych zaproszono Maryję do ich własnych domów, do parafii. Maryja już nie tylko czeka w sanktuarium czy kościele, ale idzie do domów, pragnie uczestniczyć w życiu domowników, nie chce być biernie obecna, pragnie być po to, by przedstawiać wszystkie sprawy dnia codziennego Swojemu Synowi a On w zamian za to może nas obdarzyć Swoją Łaską. Poprzez Sanktuarium Domowe oczekujemy, że Maryja weźmie nasz los w Swoje ręce.

 

 

 

Dziękujemy Panu Bogu za to, że mogliśmy uczestniczyć w tych wielkich wydarzeniach i za dar uczczenia relikwii błogosławionego Jana Pawła II w naszej parafii. Dziękujemy księdzu proboszczowi Stanisławowi Łąckiemu za przyjęcie Przymierza Miłości Matek i poświęcenie dwunastu Sanktuariów Domowych. s.M. Eligii z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi dziękujemy za przygotowanie Matek do Przymierza Miłości, pomoc przy założeniu Sanktuariów Domowych i za przywiezienie relikwii błogosławionego Jana Pawła II do naszej parafii.
Wdzięczni Panu Bogu za te dary, życzymy Matkom wielu łask Bożych na każdy dzień. Życzymy, by dochowały wierności zawartemu Przymierzu Miłości oraz, by ich Domowe Sanktuaria promieniowały miłością. Niech Maryja nasza Pani i Królowa Przymierza wyprasza potrzebne łaski dla wszystkich, którzy prosić o nie będą.
Stanisława i Stefan Lech