Get Adobe Flash player

Skupienie adwentowe 2015 – dzielenie się w grupach.

Skupienie adwentowe 2015 – dzielenie się w grupach.
 
Tekst, który ma ukierunkować nasze dzielenie się jest wyjęty z książki „Nasze maryjne posłannictwo”, z Katechezy 7, którą Ojciec Kentenich wygłosił w kościele parafialnym w Ennabeuren, 28 kwietnia 1945 r. W tej miejscowości zatrzymał się zmierzając z Dachau do Szensztatu i razem z tamtejszą ludnością doświadczał nalotów i bombardowania wojsk alianckich i wskutek tego, cierpienia ludzi z powodu utraty najbliższych i domostw. Przesłania katechez tam wygłoszonych są ponadczasowe i również dzisiaj ukierunkowują nas na przeżywanie różnorakich doświadczeń życia. Katecheza, z której pochodzi poniższy fragment nosi tytuł: Z wdzięczności za ponownie darowane życie pragniemy stać się odbiciem Maryi, która jest pomocnicą Chrystusa.
Po wysłuchaniu tego fragmentu chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami, napisać na kartce swój wkład do kapitału łask, (np. adwentowe postanowienie), który złożymy do stągwi na mszy świętej podczas ofiarowania.


„Pomimo nieopisanego bólu wokoło nas i na całym świecie, możemy mówić i śpiewać o radości, bo poznaliśmy nasze posłannictwo i ponieważ mamy wielkie życiowe zadanie. Jesteśmy nie tylko ziarenkami piasku i cegłami, lecz także architektami i budowniczymi w królestwie Bożym. My nie tylko dostrzegamy i słyszymy nadchodzącego zwycięsko Chrystusa, lecz jest nam dane także przygotowywać Jego przyjście, wolno nam iść razem z Nim. Nie tylko prosimy Matkę Bożą o opiekę – to czynimy także, ponieważ tak bardzo potrzebujemy Jej pomocy – ale śpieszymy do Maryi również ze słowami: Wielka Pomocnico Chrystusa w Dziele Odkupienia, spójrz na nas, oto jesteśmy. Przyjmij nas na Twoich pomocników i pomocnice. Pragniemy być Twoimi narzędziami i diakonami, Twoimi apostołami.
Widzę tu obraz naszej ukochanej Trzykroć Przedziwnej Matki z Szensztatu. Obok postaci Maryi znajduje się kapliczka, po drugiej stronie krzyż. Wiecie, co oznacza kapliczka? Maryja wskazując na nią, mówi: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”! A przez krzyż mówi do nas: „Nic nie stanie się bez was! Nie wolno wam bezczynnie zakładać rąk. Żądam waszej energicznej współpracy, waszego cierpienia, krzyża!”. Obraz Trzykroć Przedziwnej Matki z Szensztatu jest bezustannym wezwaniem, bezustannym nakazem: obudźcie się! Budźcie się wzajemnie i bądźcie czujni. We własnych sercach i domach musimy zagasić szatańskie płomienie i w całej ojczyźnie oraz na całym świecie rozpalić Boży ogień oraz ogień Maryi. Maryja jest rzeczywiście Pomocnicą Jezusa Chrystusa w całym Dziele Odkupienia. Czasy wielkich i jakże trudnych doświadczeń Pan Bóg zawsze wykorzystywał do objawiania światu nowych promieni chwały Maryi. Tak jest i dzisiaj.
„Czy znasz tę krainę, w której panuje radość... Tam posiadając wieczne dobro, ludzie żyją w pokoju” Radość to pokój dążeń (ich harmonia), zaspokojonych posiadaniem jakiegoś dobra. Nasza radość rodzi się z posiadania wiecznych dóbr. Cieszymy się nadprzyrodzonymi dobrami wiary. Jesteśmy wdzięczni, że pomimo jakżesz innego świata wokoło nas, wolno nam wiernie trwać w wierze w istnienie osobowego Boga, w Chrystusa i Maryję, w dalsze życie duszy po tamtej stronie, w zapłatę po śmierci. Tu i tam coś się zachwiało w postawach wiary, przestały być niewzruszone. Ale staramy się przywrócić na nowo tę niezłomną wiarę naszych przodków dla naszej ojczyzny. Pragniemy być narzędziami w ręku Boga, w ręku Zbawiciela i Jego Pomocnicy [Mari]”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakie słowa uderzyły mnie w tym fragmencie?
W jaki sposób możemy dzisiaj wypełniać posłannictwo jako narzędzia Maryi?
Piszemy wkłady do kapitału łask.