Get Adobe Flash player

Rodziny Szensztackie

Spotkanie opłatkowe - 6 stycznia 2013 r.

101_1985

 

W uroczystość zwaną tradycyjnie świętem Trzech Króli, wzięliśmy udział we Mszy świętej w naszym sanktuarium na Górze Chełmskiej. Eucharystiii przewodniczył ks. Biskup Paweł Cieślik, a  wraz z nim współkoncelebrował ją ks. kapelan Henryk Romanik. W homilii usłyszeliśmy o potrzebie misyjnego zaangażowania chrześcijan i o kulturze świętowania niedzieli. 
 

Czytaj więcej...

Spotkanie Animatorów – 13.10.2012 r.

 

W sobotę 13 października br. odbyło się spotkanie animatorów Ruchu Szensztackiego naszej diecezji. Rozpoczęliśmy to spotkanie udziałem we Mszy św. w katedrze w Koszalinie, która inaugurowała Rok Wiary w naszej diecezji. Dalszy program odbył się u sióstr na ul. Zielonej.
Podczas spotkania podsumowaliśmy miniony Rok Sanktuarium, spojrzeliśmy na najważniejsze wydarzenia Kościoła oraz Ruchu Szensztackiego w Polsce i w świecie, wytyczyliśmy priorytety naszej pracy w rozpoczynającym się Roku Misji. Na zakończenie oddaliśmy się na nowo do dyspozycji Matce Bożej, odnawiając przymierze miłości oraz modlitwę poświęcenia animatora - w sanktuarium na Górze Chełmskiej.

 

       spotkanie_animatorow_1  spotkanie_animatorow_2

Wieczór Przymierza - 18 października 2012 r.

 

Z całą diecezjalną Rodziną Szensztacką 18 października br. rozpoczęliśmy trzeci rok triennium – Rok Misji w Sanktuarium Przymierza. W wyjątkowo ciepły wieczór licznie zgromadziliśmy się na naszej Górze i uczestniczyliśmy we Mszy świętej sprawowanej przez J.E. ks. bpa Pawła Cieślika, ks. Kazimierza Klawczyńskiego oraz ks. Henryka Romanika. Po Eucharystii odnowiliśmy przymierze miłości.

Czytaj więcej...