WIEŻA WIDOKOWA

Wieża została wzniesiona w bezpośrednim sąsiedztwie szczytu Góry Chełmskiej (136 m n.p.m.), który od najdawniejszych czasów był miejscem kultu, a od XIII wieku słynnym w całej Europie sanktuarium maryjnym, do którego przybywali pielgrzymi z bardzo odległych krajów, także z Rzymu i hiszpańskiej Composteli. Po wprowadzeniu reformacji sanktuarium zostało zniszczone, a Góra popadła w zapomnienie. W XIX wieku w bezpośrednim sąsiedztwie szczytu wybudowano zespół budynków kawiarniano-restauracyjnych z wieżą widokową. Po 1945 r., do lat 60-tych budynki te były użytkowane, po czym opuszczone popadły w ruinę. Budynki restauracji i kawiarni zostały rozebrane a wieża pozostała. Na początku lat 90-tych w stanie katastrofalnym wieża wraz z przyległym terenem została przekazana Szensztackiemu Instytutowi Sióstr Maryi( www.siostry.szensztat.pl) który podjął się trudu zagospodarowania szczytu Góry Chełmskiej. Wybudowaną wkrótce niewielką kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej poświęcił 1 czerwca 1991 r. Bł. Jan Paweł II. Od tego czasu szczyt Góry pełni ponownie funkcję sakralną.
W latach 1990-91 staraniem Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi przeprowadzono remont kapitalny wieży widokowej, aby udostępnić ją zwiedzającym. Wykonawcą prac było PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie. Niestety, na początku lat 90-tych dobre materiały budowlane nie były jeszcze tak powszechnie dostępne w naszym kraju jak obecnie a produkowane poza granicami kraju posiadały ceny pozostające poza możliwościami finansowymi właściciela obiektu. Usytuowana na wzniesieniu w pobliżu Bałtyku wieża narażona jest na silne działanie agresywnych czynników atmosferycznych. Wyprodukowana na początku lat 90-tych w jednej z najlepszych cegielni w Polsce cegła nie wytrzymała tej próby. Dzięki remontowi przeprowadzonemu w latach 1990-1994 wieża została uratowana przed zniszczeniem. Wielu prac nie wykonano wówczas ze względu na brak środków finansowych, w tym także zabezpieczenia powierzchniowego murów zewnętrznych odpowiednim preparatem. Obecnie po ponad 20 latach od wykonanych prac mury wieży wymagały pilnego przeprowadzenia renowacji i właściwego zabezpieczenia, tym bardziej, że niektóre elementy gzymsu koronującego wieżę stanowiły zagrożenie dla życia ludzkiego. Wykazała to i potwierdziła ekspertyza i projekt budowlany, wykonany przez rzeczoznawców budowlanych z Politechniki Koszalińskiej.
Od 2003 r. Siostry Szensztackie z Góry Chełmskiej starały się o pozyskanie funduszy na przeprowadzenie renowacji wieży. Niestety bezskutecznie, a stan wieży z każdym rokiem się pogarszał. W związku z katastrofalnym już stanem górnych kondygnacji wieży w 2011 r. siostry rozpoczęły prace restauratorskie na własny koszt, dalej starając się o pozyskanie potrzebnych funduszy. W pierwszej połowie roku 2012 otrzymały dofinansowanie (w wysokości 30.000 zł) z Wojewódzkiego Urzędu Opieki nad Zabytkami w Szczecinie na przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich na jednej kondygnacji wieży. Dzięki temu zostały wykonane prace przy elewacji zewnętrznej na wysokości między 14 a 22 m. W drugiej połowie 2012 r przyznano siostrom dofinansowanie (w wysokości 74.627,14 zł) z Urzędu Miasta w Koszalinie i dzięki temu można było wykonać wszystkie pozostałe prace konserwatorsko-restauratorskie przy zewnętrznej elewacji wieży, oraz wymienić wszystkie okna (26 szt.). Sfinansowanie okien było w dużej mierze możliwe także dzięki ofiarom pielgrzymów na Górę Chełmską. Całość przeprowadzonych prac przy zewnętrznej elewacji wieży wynosił 248.757,14 zł.
19 listopada 2012 r. zakończono prace przy zewnętrznej elewacji na całej wysokości wieży. Teraz już bez zagrożenia życia wieża nadal może być miejscem podziwiania pięknych widoków i krajobrazów nadbałtyckich. Wymaga jednak jeszcze prac restauratorskich tarasu i wewnątrz wieży a także rekonstrukcji schodów i drzwi. To jednak już nie stanowi zagrożenia dla turystów. Obecnie siostry starają się o pozyskanie kolejnych dotacji na prace remontowo- konserwatorskie na tarasie wieży.
Wieża widokowa jest nie tylko wykorzystywana do podziwiania pięknych widoków ale także jest miejscem romantycznych przeżyć jak oświadczyny zakochanych par, czy celem pierwszej wyprawy poślubnej. Na tarasie wieży została także zamontowana kamera, która umożliwia oglądanie miasta Koszalin w Internecie. Tu również uczniowie szkół nie tylko koszalińskich zdobywają wiedzę dotyczącą początków Koszalina a harcerze zdobywają sprawność fizyczną. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia wieży i podziwiania przepięknych widoków.

 

10         

 

9   W7